Primorsko-goranska županija – Vaš strateški partner

ENG     DEU     ITA


Poštovani poslovni partneri, poduzetnici i investitori,

zadovoljstvo nam je predstaviti vam peto, izmijenjeno i dopunjeno, izdanje Kataloga investicija Primorsko-goranske županije koji sadrži razvojne projekte iz različitih sektora, od interesa za sveukupni razvoj Hrvatske i Primorsko-goranske županije.
Katalog je plod zajedničke višegodišnje suradnje Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke na sustavnom predstavljanju i poticanju investicija, a time i sveukupnog i ravnomjernog razvoja ovog kraja.
Kao regija, smještena na raskrižju srednjoeuropskih i jadransko-mediteranskih putova s najkraćim pomorskim vezama do krajnjih odredišta, cilj nam je postati najpoželjnija županija za potencijalne ulagače u ovom dijelu Europe. Naše su prednosti: geografski položaj, prirodna bogatstva i raznolikost, izgrađena prometna i komunalna infrastruktura te ljudski resursi i spremnost na prihvaćanje novih izazova.
Grad Rijeka, sjedište Primorsko-goranske županije, u ovom se Katalogu predstavlja kao najveća hrvatska i jedna od najznačajnijih europskih i sredozemnih luka s projektima razvoja lučkih kapaciteta s novim waterfrontom, projektima razvoja prometne infrastrukture, turizma, stanogradnje, kao i drugim projektima kojima Rijeka postaje prepoznatljiv mediteranski grad.
Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka svoju povijest temelje na višestoljetnoj tradiciji u industrijskoj proizvodnji, brodogradnji, proizvodnji naftnih derivata, petrokemijskih, farmaceutskih i ostalih proizvoda, drvoprerađivačkoj industriji, turizmu i uslužnom sektoru te primjeni novih tehnologija u suradnji sa sveučilišnom zajednicom.
Katalog, koji smo grafički i sadržajno doradili s ciljem da ga učinimo zanimljivijim, sadrži osnovne podatke o svakom od projekata i otvara mogućnost direktnih kontakata s predlagačima projekata.
Vjerujemo da će vam Katalog pomoći u ostvarivanju poslovnih i poduzetničkih interesa na području cijele Pri­mor­sko-goranske županije.
Radujemo se vašem dolasku i interesu za ulaganja i vjerujemo da ćemo vaše želje, interese i projektne ideje zajedno pretvoriti u stvarnost i tako opravdati certifikat regije orijentirane prema investitorima
(Croatian Investor Friendly Region).


Vojko Obersnel, M.Sc.


mr.sc. Vojko Obersnel, Gradonačelnik Grada Rijeke

Zlatko Komadina


Zlatko Komadina, dipl.ing., Župan Primorsko-goranske županije


PROMETNA INFRASTRUKTURA
Primorje-Gorski Kotar County

 

Novi terminali riječke luke
Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Rijeka
Autocesta A7 Križišće – Žuta Lokva
Kompleks Zapadna Žabica
Javna garaža Brajda
Zračna luka Rijeka
Zračna luka Mali Lošinj
Zračna luka Grobnik
Zračna luka Rab
TURISTIČKA INFRASTRUKTURA
Delta i luka Baroš – riječki waterfront
Trgovački centar Vrata Jadrana
Turistički kompleks Preluk
Turistička zona Torkul
Višenamjenski objekt za sport, hotel i marinu Kantrida
Ugostiteljsko turistička zona Kanajt
Ugostiteljsko turistička zona Mala Krasa – Konobe
Ugostiteljsko turistička zona Škrila
Kompleks Porto Re Kraljevica
Hrvatska kuća vina u dvorcu Nova Kraljevica – Frankopan
Uređenje uvale Dražica
Ljetna pozornica Opatija
Kupalište Slatina
Interpretacijski centar za posjetitelje Malikov bajkoviti park
Turističko-ugostiteljska zona Ronjgi
Međunarodni streljački centar Grobnik
Žičara na Učki
Sport park Fužine
Turistički i sportsko-rekreacijski centar Jezero Vode
Ugostiteljsko-turistički kompleks Učka
Hotel Sport Delnice
Zona posebnih obilježja doline rijeke Kupe
Autokamp Lokve
Turističko naselje Sunger
SPORT I REKREACIJA
Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
Automotodrom Grobnik
Sportski centar Josip Pepi Uravić
Golf igralište Dubina
Sportsko rekreacijski centar Grada Bakra
Sportsko rekreacijska zona Punta de bij
Sportsko rekreacijska zona Lovački dom
Adrenalinski park Vrata
Centar za vodene sportove Kastav
Rekreativno-zabavna zona Novi Vinodolski
Sportska dvorana u Puntu
Polivalentna dvorana u sportsko-rekreacijskoj zoni Halubjan
Boćalište Gornji kraj
Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi
ZIMSKI SPORTOVI
Skijaški centar Bijela kosa Vrbovsko
Biatlonski centar Zagmajna
Sportski centar Petehovac
MARINE I LUKE
Marina Crikvenica
Eko marina Velopin
Marina Bakar
Marina Pećine
Yacht centar Kraljevica
Luka Opatija
Krčki lukobran
Lučica Carevo
Luka Cres
Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica
Luka Klenovica
ZDRAVSTVENI TURIZAM
Thalasso medicinski centar Crikvenica
Lječilišni centar Veli Lošinj
Zdravstveni centar Meline
Lječilišni centar Skrad
POSLOVNA INFRASTRUKTURA
Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija
Industrijska zona Bakar
Ex-tvornica Torpedo
Stambeno-poslovni kompleks Gomila
ENERGETIKA
LNG terminal na Otoku Krku
Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko
Solarne elektrane
Vjetro elektrane
DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA
Step2 – znanstveno tehnologijski park
Stambeno susjedstvo – Na aveniji
Dom za starije osobe Opatija
Dom za starije osobe Kostrena
Dom za starije osobe Klana
Dom za starije osobe Rab
Zona društvene namjene D Ploškovo

Katalog investicija Primorsko-goranske županije namijenjen je svim potencijalnim investitorima koji žele ulagati u Primorsko-goransku županiju te daje pregled projekata s osnovnim informacijama, kao što su lokacija, vrijednost, vlasnička struktura te kratki opis projekta prema pojedinim područjima ulaganja. U katalogu su istaknuta slijedeća područja ulaganja:

 • Prometna infrastruktura
 • Turistička infrastruktura
 • Sport i rekreacija
 • Zimski sportovi
 • Marine i luke
 • Zdravstveni turizam
 • Poslovna infrastruktura
 • Energetika
 • Društvena infrastruktura

Republika Hrvatska pa tako i Primorsko-goranska županija ima atraktivne porezne poticaje, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim zemljama, a ujedno je i dio jedinstvenog carinskog područja EU. Na nacionalnom nivou uređene su poticajne mjere za investicijske projekte u okviru kojih se ostvaruju potpore za razvojne investicijske projekte (www.aik-invest.hr).
Poticaji za investicijske projekte na regionalnoj i lokalnoj razini regulirane su odlukama jedinica lokalne samouprave te su usmjereni na umanjene troškove komunalne naknade i komunalnih doprinosa, cijene zemljišta i sl.

Zašto investirati u Primorsko-goransku županiju?

Lokacija

Primorsko-goranska županija zbog svojeg povoljnog geostrateškog položaja predstavlja prometno sjecište koje povezuje srednju i jugoistočnu Europu i dio zemalja zapadne Europe sa Sredozemnim morem. Jedna je od sedam jadranskih županija u Republici Hrvatskoj. Na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom, na zapadu s Istarskom županijom, na istoku s Karlovačkom, te na jugoistoku s Ličko-senjskom i Zadarskom županijom. Županiji pripada i dio obalnoga mora s državnom granicom udaljenom 22 km jugozapadno od otoka Suska.
Izvrstan geostrateški položaj ističe se kao osobito značajna točka između Dalekog istoka i Europe jer čini pomorski put najkraćom rutom, uspoređujući se sa sjevernoeuropskim lukama čak do 7 dana, ovisno od polazne luke. Luka Rijeka je najveća i najznačajnija hrvatska morska luka i predstavlja ulazna vrata Europe iz i za Daleki Istok.
Izuzetno povoljan geostrateški položaj i prirodna raznolikost kroz povezanost otoka, priobalja i gorja čini Županiju posebnom i jedinstvenom, odnosno „Plavo-zelenom Županijom“.
Površina kopnenog djela Županije iznosi 3.587 km² što čini 6,3% ukupnog hrvatskog teritorija, a površina akvatorija, tj. morskog dijela iznosi 4.344 km². Za razliku od susjednih županija obuhvaća veći broj stalno naseljenih otoka: Krk, Cres, Rab i Lošinj te otoke Lošinjskog arhipelaga: Unije, Ilovik, Susak i Srakane.
Županiju obilježava izrazita razvedenost obale, posebne klimatske pogodnosti i položajna blizina prostoru srednje Europe. Ukupna dužina obale iznosi 1.065 km, od čega obale kopna 133 km, a obale otoka 932 km. Ima 55 otoka.
U administrativnom smislu Županija ima 36 jedinica lokalne samouprave od kojih 14 gradova i 22 općine.

Infrastruktura

Pomorski promet

 • Luka Rijeka – luka osobitog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, dubine mora 18 m. Obuhvaća bazene – Rijeka, Sušak, Bakar, Omišalj i Raša,
 • 104 luke otvorene za javni promet (Luka Rijeka, 27 luka otvorenih za javni promet županijskog značaja i 76 luka lokalnog značaja),
 • 4 trajektne linije kao nastavak državnih cesta.

Željeznička infrastruktura

 • 160,33 km željezničke pruge na području Županije,
 • dionica željezničke pruge za međunarodni promet Zagreb – Karlovac – Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (Republika Slove­nija).

Cestovna infrastruktura

 • Rijeka – Zagreb – istočna/središnja Europa,
 • Rijeka – Trst – zapadna/sjeverna Europa,
 • Rijeka – Ljubljana – sjeverna Europa,
 • cestovna udaljenost od europskih centara nalazi se oko 500 km.

Zračni promet

 • Zračna luka Rijeka – međunarodna zračna luka najznačajnija u Županiji,
 • zračna pristaništa: Mali Lošinj, Unije, Grobnik i Rab,
 • blizina europskih međunarodnih zračnih luka na 1 sat leta.

Demografija

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije stalno boravi 296.195 stanovnika od čega 52% stanovništva čine žene te 48% muškarci, a navedeno čini 6,9% ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj. Prosječna gustoća naseljenosti Županije iznosi 83 stanovnika/km², što je više od prosječne gustoće naseljenosti Republike Hrvatske, koja iznosi 76 stanovnika/km². Grad Rijeka s 128.624 stanovnika predstavlja poslovno, upravno-administrativno, gospodarsko i kulturno središte Županije.

Gospodarstvo

Bruto domaći proizvod Primorsko-goranske županije u 2013. godini iznosi 3,810 mil. EUR pri čemu spada među najrazvijenije županije u Republici Hrvatskoj. Najvažnija izvozna djelatnost Županije je prerađivačka industrija (brodogradnja, prerada drva i proizvodnja od drva i pluta) i proizvodnja farmaceutskih proizvoda. Najznačajnije gospodarske djelatnosti Županije jesu:

 • trgovina na veliko i malo,
 • prerađivačka industrija,
 • građevinarstvo,
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti,
 • prijevoz i skladištenje,
 • pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Povoljan geoprometni položaj utjecao je na gospodarstvo, tako da značajan dio stanovništva radi u gospodarskim djelatnostima vezanim uz promet i more. Slijedom navedenog su se na području Županije razvila središta s razvijenom lučkom, pomorsko-prometnom, brodograđevnom i turističkom djelatnošću od značenja za cijelu Hrvatsku.

Poslovne zone

Proizvodne i poslovne djelatnosti najznačajniji su dio županijskog gospodarstva. U cilju njihovog razvoja, na području Županije djeluje niz gospodarskih zona. Glavninu čine male poslovne zone, dok je najveća Poslovno-proizvodna zona Kukuljanovo (Bakar i Čavle), površine oko 500 ha, koja je ujedno i najveća zona u Republici Hrvatskoj.

Obrazovanje

Na području Primorsko-goranske županije djeluje 59 osnovnih i 34 srednje škole.
Sveučilište u Rijeci u svom sastavu ima 10 fakulteta, jednu akademiju i četiri sveučilišna odjela koje pohađa preko 16.600 studenata. U Županiji djeluje i Veleučilište u Rijeci kao visoko učilište koje ustrojava i izvodi preddiplomske i stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije koje pohađa preko 3.000 studenata.
U Rijeci djeluje Visoka poslovna škola PAR kao prva i jedina privatna visokoobrazovna institucija na području Primorsko-goranske županije nudeći studentima trogodišnji preddiplomski studij poslovnog upravljanja prema njemačkom modelu koji nalaže jednak omjer teorije i prakse tijekom cijelog studija.
Primorsko-goranska županija zbog svoje prirodne raznolikosti, povijesnog nasljeđa, brzog pristupa srednjoj i istočnoj Europi i ostalim zemljama EU, dobro izgrađene infrastrukture, obučene radne snage, bogate stoljetne turističke tradicije pruža ugodno i poželjno područje i okruženje za život i rad kako u urbanim tako i u ruralnim sredinama.

Primorsko-goranska županija

 • Ukupna površina: 7.931 km²
 • Površina kopna: 3.587 km²
 • Površina mora: 4.344 km²
 • Sjedište: Rijeka
 • Uprava: 14 gradova i 22 općine
 • Stanovništvo: 296.195
 • Klima: Mediteranska s utjecajem planinske
 • BDP po stanovniku: 12.930 EUR
 • Nezaposlenost: 12,4%
 • Prosječna bruto plaća: 1.055 EUR

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10