Nositelj: Grad Rijeka, Zračna luka Rijeka d.o.o.

Zračna luka Rijeka
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 20.000.000 EUR

Lokacija: Općina Omišalj, otok Krk – Vlasništvo: Zračna luka Rijeka d.o.o. u vlasništvu je Republike Hrvatske (55%), Primorsko-goranske županije (20%), Grada Rijeke (10%), Grada Krka (4%), Grada Crikvenice (4%), Grada Opatije (4%) te Općine Omišalj (3%)

Značaj projekta

Jača integracija u cjelokupnu prometnu mrežu. Daljnji razvoj zračne luke proširenjem kapaciteta u cilju ostvarenja novih sigurnosnih i prometnih propisa u zračnom prometu te osiguranja cjelogodišnjeg korištenja i povećanja prometa putnika i tereta.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Rekonstrukcija i proširenje putničke zgrade,
  • rekonstrukcija i proširenje platforme za parkiranje zrakoplova i rekonstrukcija uzletno sletne staze,
  • izgradnja sadržaja za skladištenje i manipulaciju robe koja se prevozi zračnim putem u poslovnoj zoni,
  • dogradnja i rekonstrukcija postojećih staza za voženje.

Model realizacije

Za financiranje projekta Zračne luke Rijeka d.o.o. moguće je koristiti sredstva EU fondova usporedo (miješano/usporedo) s modelom javno-privatnog partnerstva. Koncesija na usluge s obilježjima javno-privatnog partnerstva.
Pravno-tehničke pripreme za cjelovitu realizaciju projekta obnove, modernizacije i razvoja Zračne luke Rijeka d.o.o. koje se kroz razradu idejnih rješenja utvrde potrebnim, moraju se provesti sukladno važećim propisima Republike Hrvatske o gradnji, zaštiti okoliša, vlasništvu te sukladno posebnim propisima o zračnim lukama i zračnom prometu.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje dogradnje putničke zgrade.

Kontakt osoba

Zračna luka Rijeka d.o.o.

Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefon: +385 51 84 21 34
Faks: +385 51 84 20 32
E-mail: headoffice@rijeka-airport.hr
Web: www.rijeka-airport.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10