Nositelj: Tecol-Teri d.o.o.

Višenamjenski objekt za sport, hotel i marinu Kantrida
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000 EUR

Lokacija: Grad Rijeka – Vlasništvo: Tekol-Teri d.o.o., Grad Rijeka

Značaj projekta

U cilju povećanja kvalitete smještajnih kapaciteta i nautičkog turizma izgradit će se hotel i novi vezovi u specijaliziranoj marini. Lokacija se nalazi u blizini bazenskog kompleksa Bazeni Kantrida te nogometnog stadiona i atletske dvorane.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Višenamjenskog objekta s hotelom kategorije 4* s 93 sobe, garažom, sportskih, nautičkih, ugostiteljskih i komercijalnih sadržaja na bruto površini od 11.584 m²,
  • parkirališta sa 112 mjesta (96 u garaži i 6 ispred garaže), 43 na otvorenom parkiralištu te 3 mjesta na krovu garaže,
  • 60 vezova za brodice različitih veličina,
  • lukobrana s ugostiteljskim sadržajima koji je dijelom ispod vode.

Model realizacije

Potrebno je ishoditi 20-godišnju koncesiju Primorsko-goranske županije ili za period od više od 50 godina, koncesiju Vlade Republike Hrvatske.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt za gradnju hotela.

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola za gradnju hotela.

Kontakt osobe

Milorad Milošević
Direktor projekta Kantrida

Tekol-Teri d.o.o.
Podmurvice 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 672 270, 672 334
Mobitel: +385 98 672 276
E-mail: milorad.milosevic@tekol-teri.hr
Web: www.tekol-teri.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10