Nositelj: Općina Kostrena

Dom za starije Kostrena
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 9.000.000 EUR

Lokacija: Općina Kostrena, naselje Paveki – Vlasništvo: Općina Kostrena

Značaj projekta

Dom za starije osobe Kostrena jedinstvena je organizacijska sredina institucijske i izvanistitucijske skrbi, kapaciteta/broja ležajeva za 156 korisnika svih stupnjeva funkcionalnosti, uključujući i oboljele od Alzheimerove demencije i korisnike gerijatrijske palijativne skrbi. Sukladno analizi ključnih demografskih pokazatelja starije populacije i raspoloživosti smještajnih kapaciteta izgradnjom Doma za starije osobe u Kostreni smanjio bi se nedostatak smještajnih kapaciteta u Primorsko-goranskoj županiji za 10%. Cilj projekta je unaprijediti socijalnu skrb i njegu starijih i nemoćnih osoba u okviru institucijske i izvanistitucijske skrbi. Broj zaposlenih nakon investiranja iznosio bi 77 djelatnika, odnosno 55 medicinskih sestara i njegovateljica i 22 ostalih zaposlenika.

Projekt podrazumijeva gradnju

Dom za starije osobe Kostrena bit će izgrađen na građevinskoj čestici površine 13.188 m² u naselju Paveki. Planirana brutto površina građevine je 7.000 m².

Model realizacije

Otvorene mogućnosti financiranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Studija izvedivosti investicijskog projekta za gradnju Doma za starije osobe Kostrena,
  • evaluacija studije izvedivosti investicijskog projekta za gradnju Doma za starije osobe Kostrena,
  • idejno arhitektonsko rješenje.

Kontakt osoba

Egon Dujmić, pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Općina Kostrena

Sveta Lucija 38, 51221 Kostrena
Telefon: +385 51 209 020
Faks: +385 51 289 400
E-mail: egon.dujmic@kostrena.hr
Web: www.kostrena.hr

Općina Kostrena    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10