Nositelj: Primorsko-goranska županija

Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 150.000.000 EUR
I. faza – 30.000.000 EUR; II. faza – 120.000.000 EUR

Lokacija: Općina Čavle, planina Platak – Vlasništvo: Republika Hrvatska

Značaj projekta

Izgradnja centra planinskog turizma sa sportskim, rekreacijskim i ostalim sadržajima koji omogućuju cjelogodišnje korištenje. Ukupna površina centra prostire se na 426,32 ha.

Projekt podrazumijeva gradnju

I. faza: rekonstrukcija doma Platak, ceste i parkirališta; izgradnja novih žičara Radeševo i Tešnje; rekonstrukcija i dogradnja skijaških staza, sa zasnježenjem, sanaciju postojeće i izgradnju nove akumulacije vode te pratećih objekata skijališta Radeševo; izgradnja prateće infrastrukture.
II. faza: izgradnja nove žičare, skijaških staza sa zasnježenjem; izgradnju ostalih sportskih površina, kabinsku žičaru; izgradnju smještajnih kapaciteta s 1.700 ležajeva.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Studijska dokumentacija:

  • pred-investicijska studija,
  • cost-benefit analiza.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; rekonstrukciju I. faze doma Platak; skijalište Radeševo (skijaške staze, žičaru); ugostiteljsko turistički objekt s kolibom skijaša; akumulacije 1 i 2; sustav za zasnježenje,
    glavni projekt za: parkirališta; akumulacije 2; skijaška staza Tešnje.

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola za: rekonstrukciju parkirališta i dijela prometnice uz parkiralište; građevine u zoni Radeševo, žičaru Radeševo, skijaške staze 12, 13 i 14 te akumulacije i trafo­sta­nice,
    potvrda glavnog projekta za: parkiralište i dio prometnice.

Kontakt osobe

Ljudevit Krpan, pročelnik
Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
Primorsko-goranska županija

Adamićeva 10, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 900
Faks: +385 51 351 909
E-mail: razvoj@pgz.hr
Web: www.pgz.hr

Alen Udovič, direktor
Goranski sportski centar d.o.o.

Školska 24, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 488
Faks: +385 51 812 488
E-mail: platak@gsc-pgz.hr

Općina Čavle    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10