Nositelj: Grad Rijeka

Stambeno susjedstvo Na aveniji
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 17.000.000 EUR bez javnih površina

Lokacija: Grad Rijeka – područje naselja Trsat – Vlasništvo: Grad Rijeka

Značaj projekta

Budući stambeni kompleks planiran je Detaljnim planom uređenja područja stambenog naselja Trsat (SN 29/09) i Detaljnim planom uređenja područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu (SN 29/05) u cijelosti na neizgrađenom zemljištu na sjeveroistočnom rubu Trsata. Riječ je o izrazito atraktivnom stambenom području grada Rijeke, prepoznatljivom po srednjovjekovnoj jezgri, obiteljskoj izgradnji u zelenilu, izrazito kvalitetnim vizurama na Riječki zaljev i otoke, ali i modernom kompleksu Kampusa i Kliničkog bolničkog centra u izgradnji. Radi navedenih osobina, na ovom se području planski razvija nova stambena izgradnja pretežito višeobiteljske tipologije, dok je duž Sveučilišne avenije već izgrađeno više atraktivnih višestambenih građevina na koje se treba nadovezati i stambeno susjedstvo koje je predmet ovog projekta.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • 9 višestambenih i višeobiteljskih građevina katnosti P+2 do P+4, max. brp 13.600 m² stambenog prostora (nadzemno),
  • javnih površina – prometnica i javnog parka (obveza Grada).

Model realizacije

Nudi se zaključenje pred/ugovora o prodaji zemljišta. Imovinsko-pravna priprema i izgradnja prometnica s infrastrukturom obveza je Grada Rijeke.
Grad Rijeka raspisuje javni natječaj za prodaju zemljišta za izgradnju stambenih građevina.

Kontakt osobe

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr

Gabrijela Kiš-Jerčinović, ravnateljica
Direkcija za gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
E-mail: gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr

Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Phone: +385 51 209 450
E-mail: urban@rijeka.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10