Nositelj: Primorsko-goranska županija

Vjetro elektrane
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: cca 1.400.000 EUR za instaliranu snagu 1 MW

Lokacija: područje Primorsko-goranske županije – Vlasništvo: državno i privatno vlasništvo

Značaj projekta

Obnovljivi izvori energije vrlo su važna komponenta razvoja Primorsko-goranske županije i sadržani su u svim njenim strateškim dokumentima. Cilj je postići visok udio obnovljivih izvora energije u sklopu održivog županijskog razvoja. Visoka razina potencijala korištenja vjetra za energije nalazi se u unutrašnjosti županijskog područja za eksploataciju temeljem izvršenih istraživanja i pogodnog sjevernoistočnog i jugoistočnog vjetra koji su tipični za unutrašnjost priobalja, dok je jugozapadni vjetar pogodan za Kvarnerski zaljev.

Projekt podrazumijeva gradnju

Na predviđenim lokacijama predviđena je izgradnja vjetroelektrana.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja uz uvjet dobivanja prethodne elektro energetske suglasnosti od HEP-a.

Poticajna naknada

Prema Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (“Narodne novine” broj 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15).

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • dio lokacija je već utvrđeno Prostornim planom Primorsko-goranske županije, a preostale će biti u prostornim planovima općina i gradova.

Kontakt osoba

Darko Jardas, direktor
Regionalna energetska agencija Kvarner d.o.o.

Ciottina 17b, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 631 844, 51 634 330
Faks: +385 51 263 751
E-mail: darko.jardas@reakvarner.hr
Web: www.reakvarner.hr

    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10