Nositelj: Općina Matulji

Prometno logistički centar i poduzetnička zona Miklavija
ENG     DEU     ITA     BACK

Lokacija: Općina Matulji – Vlasništvo: Općina Matulji (95,19%), privatno vlasništvo (3,43%), HŽ – pruga Rijeka – Šapjane – Ilirska Bistrica (1,38%)

Značaj projekta

Izvrstan geostrateški položaj Primorsko-goranske županije omogućuje razvoj prometno-logističkog centra i poduzetničke zone za razvoj logistike, uslužnih i proizvodnih djelatnosti koristeći blizinu slovenske granice, riječke luke, autoputa Rupa – Rijeka – Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru s paneuropskim koridorima. Prometno-logistički centar i poduzetnička zona planira se razviti na površini od 158,5 ha s mogućnošću daljnjeg širenja.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Platoa za izgradnju sadržaja gospodarske poslovne i proizvodne namjene površine 77,31 ha,
  • intermodalnog terminala s površinama za prekrcaj i prijevoz kontejnera, površinama za manipuliranje kontejnerima i skladišnim prostorom te 6 ranžirnih željezničkih kolosjeka, cestovnim prometnicama sa dizalicama površine od 17,73 ha,
  • kamionskog terminala površine 9,08 ha kapaciteta do 500 kamiona – teških vozila,
  • javnih prometnih površina (sabirne i pristupne ceste u zoni, željeznička pruga, industrijski kolosijek) površine 17,06 ha i infrastrukturnih građevina (110 kV TS i Helidrom) površine 2,01 ha,
  • zajedničkih sadržaja (javnih, uslužnih, ugostiteljsko turističkih) površine 17,37 ha te zelenih površina na površini od 17,90 ha.

Ukupna površina platoa u radnoj zoni na kojima je moguća izgradnja objekata iznosi 115.017 ha. Na ovoj je površini moguće ostvariti max. brutto izgrađenost 540.680 m².

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osoba

Astra Gašparini, viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima
Općina Matulji

Trg Maršala Tita 11, 51211 Matulji
Telefon: +385 51 274 114
Faks: +385 51 401 469
E-mail: opcina.matulji@ri.htnet.hr
Web: www.matulji.hr

Općina Matulji    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10