Nositelj: Grad Novi Vinodolski

Vjetroelektrana Ruševo Krmpotsko
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 50.342.000 EUR

Lokacija: Grad Novi Vinodolski, mjesto Krmpote – Vlasništvo: Republika Hrvatska

Značaj projekta

Osnovna namjena građevine je proizvodnja električne energije vjetra. Izgradnja vjetroelektrane kao ekološki prihvatljivog i raspoloživog izvora energije doprinjela bi povećanju udjela obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, što je jedan od prioriteta Strategije EU 2020.

Projekt podrazumijeva gradnju

Realizacija projekta, osim izgradnje postrojenja za pre­tvorbu energije, podrazumijeva i izgradnju poje­di­na­č­nih postrojenja koja su povezana s proizvodnjom električne energije iz energije vjetra, poput jednog ili više vjetroagregata s pripadnim transformatorskim stanicama i električnim vodovima, te upravljačkih i drugih građevina/objekata koji služe pogonu vjetroelektrane. Najveća do­pu­štena visina pomoćnih objekata iznosi 10 m, uz dopušteni broj etaža P+1.
Razvoj projekta izgradnje vjetroelektrane dopušten je u prostoru od 30 km², uz maksimalnu dopuštenu snagu vjetroelektrane Ruševo Krmpotsko 90 MW, te ograničenje snage jednog vjetroagregata na 3 MW.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osoba

Velimir Piškulić
Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski
Telefon: +385 51 554 350
Faks: +385 51 554 374
E-mail: gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr
Web: www.novi-vinodolski.hr

Grad Novi Vinodolski    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10