Nositelj: Općina Punat

Ugostiteljsko turistička zona Škrila
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 30.000.000 EUR

Lokacija: Općina Punat, naselje Stara Baška – Vlasništvo: pretežito privatne osobe

Značaj projekta

Unutar ugostiteljsko turističke zone planira se smještaj kampa ugostiteljsko turističke namjene (T3), ukupne površine 3,79 ha i smještaj turističkog naselja ugostiteljsko-turističke namjene (T2), ukupne površine 2,29 ha, sportsko rekreacijske zone kopna površine 3,25 ha i sportsko rekreacijske zone mora površine 20,09 ha. Postojeći kamp ima kapacitet od 750 postelja, a nakon proširenja kamp bi imao kapacitet od 920 postelja. Turističko naselje je potpuno neizgrađeno, te se planira smještajni kapacitet od 280 postelja.

Projekt podrazumijeva gradnju

Priprema za smještaj različite pokretne opreme namijenjene za smještaj gostiju (šator, kamp prikolica, pokretna kućica i autodom), izgradnje građevina u funkciji kampa za druge potrebe gostiju (restoran, caffe bar, trgovina, sanitarni čvor, prostor za pranje i glačanje, trafostanica i dr.) te privremenih gra­đe­vina (sanitarnog čvora – kioska, trgo­vine – kioska i pokretnog sanitarnog čvora). Unutar turističkog naselja pla­ni­rana je izgradnja hotela i turističkih vila.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osobe

Emerik Derenčinović, pročelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općina Punat

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 98 258 690
E-mail: emerik.derencinovic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Daniel Strčić, referent za imovinu, gospodarstvo, predpristupne fondove i javnu nabavu

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 99 6000 013
E-mail: daniel.strcic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Općina Punat    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10