ZDRAVSTVENI TURIZAM

ENG     DEU     ITA     BACK


Kvarner je, zahvaljujući izuzetno povoljnim klimatskim karakteristikama, prometnoj dostupnosti i ljepoti vrlo rano počeo s razvojem zdravstvenog turizma kojem treba zahvaliti i prve turističke korake. Klimatska lječilišta u Opatiji, Crikvenici, Velom i Malom Lošinju, na Rabu te u gorskokotarskim središtima Skradu i Delnicama izgrađena su već potkraj 19. i početkom 20. stoljeća.
Bilo da želite liječiti bolesti ili ih, još bolje, spriječiti, u kvarnerskim odredištima naći ćete odlične klimatske mogućnosti kao i visokostručnu medicinsku uslugu te razne rekreacijske programe.
Ovdašnje zdravstvene ustanove te wellness centri u sebi ujedinjuju najbolje od stručne zdravstvene usluge kao i znanosti o ljepoti, pa možete birati između mnogih programa koji koriste tijelu i duhu.
Već i samim boravkom na otocima, u priobalju i gorju, šetnjom uz more ili šumom, može se učiniti mnogo za zdravlje.
Kvarner je prava aromaterapija na otvorenom!
Na karti su pokazane turističke lokacije za potencijalne investitore.

Legenda:

1 – Thalassotherapia Opatija
2 – Lječilišni centar Skrad
3 – Zdravstveni centar Meline
4 – Thalassotherapia Crikvenica
5 – Lječilišni centar Veli Lošinj


 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 •E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10