POSLOVNA INFRASTRUKTURA

ENG     DEU     ITA     BACKKvalitetna mreža gospodarskih zona (proizvodnih i poslovnih) jedan su od temelja razvoja gospodarstva.
Proizvodne zone su zone u kojima se pretežno formiraju djelatnosti sekundarnog sektora, dok se u poslovnim zonama pretežito formiraju djelatnosti tercijarnog sektora.
Osnovu razvoja mreže gospodarskih zona u Primorsko-goranskoj županiji čine zone državnog značaja:

  • Poslovna zona Miklavija (Matulji),
  • Poslovno-proizvodna zona Kukuljanovo (Bakar i Čavle),
  • Proizvodna zona litoralnog karaktera na zapadu Rijeke – 3. Maj,
  • Proizvodna zona Urinj (Kostrena i Bakar) – prvenstveno u funkciji industrije nafte.

Uz mrežu zona državnog značaja, planirana je komplementarna mreža zona regionalnog značaja (površine 10 – 100 ha) i lokalnog značaja (površine manje od 10 ha).
U dokumentima prostornog uređenja utvrđeno je ukupno 41 proizvodna zona i 168 poslovnih zona. Od toga 5 zona državnog značaja (većih od 100 ha), 43 zone srednje veličine regionalnog značaja (od 10 do 100 ha) te 161 mala zona lokalnog značaja (do maksimalno 10 ha).
Uz prikazanu mrežu gospodarskih zona postoji izuzetan potencijal u razvoju zona uz more, primarno u funkciji litoralnih sadržaja (brodogradilišta, mala brodogradilišta i sl.).

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10