Nositelj: Grad Rab

Zračna luka Rab
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 14.000.000 EUR

Lokacija: otok Rab, Mišnjak – Vlasništvo: Grad Rab, Republika Hrvatska i privatno

Značaj projekta

Povezivanje otoka Raba, kao snažne turističke destinacije, izgradnjom aerodroma te daljnji razvoj turizma otoka i šire regije. Aerodrom Rab temelji se na Strategiji razvoja zračnog prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i prihvaćen je od Vlade Republike Hrvatske.

Projekt podrazumijeva gradnju

Prema potrebama i topografskim karakteristikama mikro lokacije projektirana je uzletno-sletna staza duljine 1.700 m, širine 45,0 m, širine ramena 7,0 m. Prema idejnom projektu osim zgrade terminala, koja bi zadovoljavala sve potrebe međunarodnih letova po standardima ICAO-a i IATA-e, uredilo bi se autobusno stajalište, parkirališna mjesta za 500 vozila, apron površina te hangari.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt.

Kontakt osoba

Zvonko Puljar Matić, pročelnik
Upravni odjel za pravne poslove, upravljanje imovinom i prostorno uređenje
Grad Rab

Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab
Telefon: +385 51 777 488
E-mail: zvonko.puljar-matic@grad-rab.com
Web: www.rab.hr

Grad Rab    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10