Nositelj: Grad Kraljevica, Primorsko-goranska županija, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Hrvatska kuća vina u dvorcu Nova Kraljevica – Frankopan
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 1.430.000 EUR

Lokacija: Grad Kraljevica, Dvorac Nova Kraljevica – Frankopan – Vlasništvo: Grad Kraljevica

Značaj projekta

Projekt ima za cilj znanstveno, turistički i trgovački vrednovati raznolikost hrvatskih vinogradarskih regija, povijest i sadašnjost proizvodnje vina s mogućnošću kušanja vina i obrazovanja u kulturi pijenja vina, prikazati ljepotu dvorca i upotpuniti kvalitetu turističke destinacije.

Projekt podrazumijeva gradnju

Uređenje prostora dvorca za izložbeno-muzejsku, edu­ka­tivnu i ugostiteljsku namjenu. Na drugom katu dvor­ca organizirao bi se izložbeni prostor s kušaonicom i suvenirnicom te sale za predavanja i prezentacije uku­pne površine 1.080 m². U prizemlju bi se uredio infor­ma­tivni i edukacijski centar površine 107 m², a u sute­re­nu ugostiteljski prostor veličine
312 m² s velikom ugosti­teljskom terasom.
Po iskazu interesa s investitorom, prišlo bi se u pregova­račkom postupku oko uvjeta i detalja zakupa te organizacije i rada Hrvatske kuće vina.

Model realizacije

Predlaže se višegodišnji zakup ili koncesija.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • glavni projekt.

Dozvole za gradnju:

  • potvrda glavnog projekta.

Kontakt osoba

Vladimir Dročić, viši savjetnik za prostorno uređenje i razvoj
Grad Kraljevica

Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: +385 51 282 450
Faks: +385 51 281 419
E-mail: vladimir.drocic@kraljevica.hr
Web: www.kraljevica.hr

Grad Kraljevica    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10