Nositelj: Županijska lučka uprava Cres

Luka Cres
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 6.600.000 EUR

Lokacija: lučko područje luke Cres (zapadni dio luke) – Vlasništvo: Županijska lučka uprava Cres

Značaj projekta

Navedenim projektom namjerava se kompletno izgraditi i urediti zapadni dio luke Cres, a time ujedno promovirati Grad Cres kao poželjnu nautičku destinaciju. Nadalje, izgradnjom navedenog projekta, omogućit će se bočno pristajanje većih cruising jahti i jedrenjaka. Time će se osigurati veliki kapacitet prihvata različitih veličina brodica, a Cres promovirati kao najznačajniju sjevernu luku poželjnu za sve nautičare. Rezultat projekta je kompletno uređenje lučkog područja luke Cres, izgradnjom nove pomorske suprastrukture i infrastrukture, te promicanje Grada Cresa u najznačajniju nautičku luku sjevernog Jadrana. Ujedno, kroz navedeni projekt bilo bi omogućeno otvaranje novih radnih mjesta.

Projekt podrazumijeva gradnju

Uređenje kompletne obale na zapadnom dijelu luke Cres s vanjskim lukobranom i unutrašnjim gatom. Lukobran je dužine 185 m, širine 6 m, djelomično propustan za cirkulaciju mora te postavljen na dvostrukom redu pilota zabijenih u čvrstu stijenu morskog dna.
Unutarnji gat je dužine 110 m, širine 2 m, propustan te postavljen na jednom redu pilota zabijenih u čvrstu stijenu morskog dna. Rubni dio obale je nasipan i od punog nasipa.
Prateća građevina s okolišem se proteže na čestici od 1.110 m². Prateća građevina je na tri etaže ukupne površine cca. 840 m². Sastoji se od suterena, prizemlja i krova (vidikovac).

Model realizacije

Koncesija na izgradnju.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Urbanistički plan uređenja naselja Cres-građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena.

Projektna dokumentacija:

  • rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres: mapa A-„Građevni pro­jekt pomorskih građevina; mapa B-„Glavni arhitektonski projekt krajobraznog uređenja“; mapa C-„Glavni projekt elektroinstalacije,
  • izgradnja prateće zgrade: knjiga 1-„Arhitektonski projekt“; knji­ga 2-„Projekt konstrukcije“; knji­ga 3-„Projekt hidroinstalacija“; knji­ga 4-„Elektrotehnički projekt“; knjiga 5-„Projekt strojarskih (termotehničkih) instalacija“; knjiga 6-„Elaborat zaštite od požara“.

Studijska dokumentacija:

  • Studija o utjecaju na okoliš ciljanog sadržaja za namjeravani zahvat „Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres“,
  • studija izvodljivosti rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres.

Dozvole za gradnju:

  • potvrda glavnog projekta – Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres,
  • potvrda glavnog projekta – Prateća građevina.

Kontakt osoba

Anton Opatić, ravnatelj
Županijska lučka uprava Cres

Jadranska obala 1, 51557 Cres
Telefon: +385 51 572 114
Faks: +385 51 573 021
E-mail: lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
Web: zlu-cres.hr

Grad Cres    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10