Nositelj: Općina Viškovo

Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 660.000 EUR

Lokacija: Općina Viškovo – Sportsko-rekreacijska zona Ronjgi – Vlasništvo: Općina Viškovo

Značaj projekta

Cilj je urediti postojeću sportsko-rekreacijsku zonu u Ronjgima u Općini Viškovo te privući dodatne posjetitelje u Općinu, povećati broj noćenja i posjeta. U neposrednoj blizini zone nalazi se rodna kuća Ivana Matetića Ronjgova, a u planu je uređenje Interpretacijskog centra Rongi za koji je ishodovana građevinska dozvola. Cilj je povezati navedene sadržaje te postaviti Ronjge kao ishodišno mjesto za turiste i posjetitelje u Općini Viškovo. Uređenjem zone osigurati će se dodatni rekreacijski i sportski sadržaji te povećati turistička vrijednost Općine.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Odmorišta za kampere,
  • adrenalinskog parka,
  • trim staze,
  • pješačke i kolne površine,
  • pratećih sadržaja (recepcija, sanitarni čvorovi, ugostiteljski sadržaji) i sl.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Detaljni plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Ronjgi (R-2) – DPU 9.

Kontakt osobe

Sanjin Vranković, voditelj odsjeka za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju
Općina Viškovo

Vozišće 3, 51216 Viškovo
Phone: +385 51 503 779
Faks: +385 51 257 521
E-mail: sanjin.vrankovic@opcina-viskovo.hr
Web: www.opcina-viskovo.hr

Općina Viškovo    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10