DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

ENG     DEU     ITA     BACK


Primorsko-goranska županija, kao i Republika Hrvatska općenito, ubrajaju se u područja i zemlje s relativno starim stanovništvom. Prosječna starost iznosi gotovo 44 godine, indeks starenja je 155,3 (postotni udio osoba starih 60 i više godina, u odnosu na broj osoba starih 0-19 godina), dok koeficijent starosti iznosi 26,6 (postotni udio osoba starih 60 i više godina u ukupnom stanovništvu). Stoga je presudna uspostava cjelovitog pristupa skrbi o starijim osobama što, između ostalog, podrazumijeva i uspostavu mreže domova za starije osobe i njihovu odgovarajuću teritorijalnu zastupljenost, uređenje postojećih, kao i izgradnju novih kapaciteta i sadržaja.
Na području Primorsko-goranske županije djeluje preko dvadeset domova za starije osobe.
Kako bi se smanjio evidentan nedostatan kapacitet za smještaj starijih osoba, postoji interes i planovi za izgradnju novih kapaciteta, čijom bi se realizacijom osigurala usluga i pomoć starijim osobama sukladno najvišim standardima.


Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10