MARINE I LUKE

ENG     DEU     ITA     BACK


Razvoj nautičkog turizma važna je odrednica razvoja Primorsko-goranske županije. Uz postojeće luke nautičkog turizma, postoje izuzetni prostorni po­tencijali, ali i potrebe za formiranje novih marina s ciljem stvaranja prepoznatljive nautičke destinacije, uvažavajući pri tom zahtjeve prostora za njegovom funkcionalnom i socio-ekonomskom organizacijom te ekološkim uvjetima.
Na području Primorsko-goranske županije postoji osam marina ukupnog ka­paciteta gotovo 3.400 vezova te je dodatno planirano petnaest luka nautičkog turizma – marina, kapaciteta preko 5.000 vezova.
Osim formiranja nautičkih priveza u lukama posebne namjene, nautički kapa­citeti se mogu ostvariti i formiranjem nautičkih dijelova unutar luka otvorenih za javni promet.
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji je dodatno omogućeno formiranje priveza ispred izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko-turističke namjene.
Sljedeća tablica prikazuje postojeće nautičke luke s kapacitetima i buduće nove nautičke luke na području Primorsko-goranske županije:


Postojeće luke nautičkog turizma
Opatija – Admiral 200 vezova
Marina Opatija – Ičići 500 vezova
Punat – Punat 850 vezova
Cres – Cres 460 vezova
Mali Lošinj – Mali Lošinj 400 vezova
Rab – Rab 250 vezova
Supetarska Draga – Rab 400 vezova
Omišalj 200 vezova
Buduće luke nautičkog turizma
Lovran – Lovran 250 vezova
Rijeka – Brajdica 300 vezova
Rijeka – Baroš 1000 vezova
Bakar – Bakar 300 vezova
Crikvenica – Crikvenica 250 vezova
Krk – Krk 400 vezova
Stara Baška – Punat 400 vezova
Nerezine – Mali Lošinj 300 vezova
Velopin – Mali Lošinj 400 vezova
Novi Vinodolski 400 vezova
Peškera – Omišalj 500 vezova
Lopar 400 vezova
Martinšćica – Cres 400 vezova

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10