Nositelj: Općina Fužine

Adrenalinski park Vrata
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 1.500.000 – 5.000.000 EUR

Lokacija: Općina Fužine, naselje Vrata – Vlasništvo: Općina Fužine

Značaj projekta

Ovaj projekt će omogućiti demografsku obnovu, brži razvoj poduzetništva i zapošljavanje radnika na području Gorskog kotara i Primorsko-goranske županije. Adrenalinski park bi svojim cjelogodišnjim radom omogućio proširenje turističke i gastronomske ponude fužinskog kraja.

Projekt podrazumijeva gradnju

Planirana je gradnja Bob staze – Alpine Coaster dužine cca 990 metara, te sanjkalište na umjetnoj podlozi u dužini od 200 m sa pripadajućim restoranom, caffe barom i parkingom u prvoj fazi, pa sve do izgradnje ski staze na umjetnoj podlozi dužine 400 m, monkey staze i centralnog objekta. Prednost projekta je fazna izgradnja kojom Investitor odlučuje o dinamici vlastitog ulaganja kroz ugovoreni period vremena.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji,
  • Urbanistički plan uređenja prostornog plana za zonu R 12.

Studijska dokumentacija:

  • studija isplativosti.

Projektna dokumentacija:

  • glavni projekt Alpine Coastera (bob staze).

Kontakt osoba

Marinko Kauzlarić, načelnik
Općina Fužine

Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine
Telefon: +385 51 829 500
Fax: +385 51 835 768
E-mail: opcina-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.fuzine.hr

Općina Fužine    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10