Nositelj: Grad Delnice, Primorsko-goranska županija

Hotel Sport Delnice
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 1.670.000 EUR

Lokacija: Grad Delnice – Vlasništvo: objekt je u vlasništvu Grada Delnice

Značaj projekta

Proširenje smještajnih sadržaja u Delnicama s obzirom na postojeću sportsku infrastrukturu i potrebu razvoja sportskog, rekreacijskog i zdravstvenog turizma (multi­funkcionalna dvorana – klizalište, nogometno igralište, skakaonice, košarkaško igralište, trim staze, biciklističke staze, gradski park, Park šuma Japlenški vrh).

Projekt podrazumijeva gradnju

Rekonstrukcija i dogradnja starog Doma zdravlja i pre­namjena u hotel s 39 soba i 84 ležaja. U blizini zahvata predviđa se izgradnja pratećih sadržaja, odnosno parkira­lišta, dječjih igrališta, manjeg parka i šetnica.

Model realizacije

Ovisno o zahtjevima investitora i tržišta mogući su različiti modeli realizacije: pravo građenja, javno privatno partnerstvo, zakup, prodaja i sl.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Studijska dokumentacija:

  • studija isplativosti.

Projektna dokumentacija:

  • idejni i glavni projekt.

Dozvole za gradnju:

  • potvrda glavnog projekta.

Kontakt osoba

Ivica Knežević, gradonačelnik
Grad Delnice

Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 055
Faks: +385 51 812 037
E-mail: grad-delnice@ri.t-com.hr
Web: www.delnice.hr

Grad Delnice    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10