Nositelj: Grad Rijeka

Marina Pećine
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 6.000.000 EUR

Lokacija: Grad Rijeka – Vlasništvo: pomorsko dobro

Značaj projekta

U cilju povećanja broja vezova u specijaliziranim marinama te povećanja dolazaka nautičkih turista u destinaciju Kvarner, izgradit će se marina u blizini centra grada u produženju Kontejnerskog terminala Brajdica.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Izgradnja lukobrana u produžetku Kontejnerskog terminala,
  • 118 komercijalnih i 80 nekomercijalnih vezova za brodice raznih veličina na području od 63.000 m²,
  • četiri manje uslužne zgrade u marini ukupne bruto površine 2.700 m²,
  • benzinska stanica,
  • parkiralište sa 125 mjesta za automobile i 20 mjesta za motore.

Model realizacije

Potrebno je ishoditi koncesiju koju na rok do 20 godina daje Primorsko-goranska županija, a na duži rok (do 50 godina) Vlada RH.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • izrađen idejni projekt.

Kontakt osobe

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Eda Rumora, ravnateljica
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 461
E-mail: eda.rumora@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10