Nositelj: Hrvatske autoceste d.o.o.

Autocesta A7 Križišće – Žuta Lokva
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 660.000.000 EUR

Lokacija: Križišće – Žuta Lokva

Značaj projekta

Izgradnjom ove dionice autoceste omogućit će se aktivniji razvoj turističkih kapaciteta na crikveničko-vinodolskom području kao i kvaliteta i bolja prometna povezanost sa Senjom, Rabom ali i Dalmacijom.

Projekt podrazumijeva gradnju

Dionica
Dužina
Mil. EUR
Križišće – Novi Vinodolski
25,2 km
266
Novi Vinodolski – Senj
15,29 km
188
Senj – Žuta Lokva
15,03 km
206

Tehnički elementi autoceste predviđeni su za brzinu od vp = 120 km/h. Planiran je četverotračni prometni profil: dva vozna traka za svaki smjer, odvojena razdjelnom trakom.

Model realizacije

Koncesija.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Studijska dokumentacija:

  • Prostorna i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godine.

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola za dionicu Križišće – Novi Vinodolski,
  • građevinska dozvola – dionica Senj – Žuta Lokva – Tunel Vratnik.

Kontakt osoba

Miodrag Furdin
Hrvatske autoceste AC d.o.o.

Širolina 4, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4694 444
Faks: +385 1 4694 692
E-mail: info@hac.hr
Web: www.hac.hr

Primorsko-goranska županija    Republika Hrvatska

Karta

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10