Nositelj: Primorsko–goranska županija

Međunarodni streljački centar Grobnik
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 24.000.000 EUR

Lokacija: Općina Čavle – Vlasništvo: Republika Hrvatska, Ministarstvo obrane

Značaj projekta

Višenamjenski međunarodni streljački centar Grobnik omogućio bi rad, trening i organizaciju natjecanja u streljaštvu koji bi standardima zadovoljio sve međunarodne i olimpijske norme te organiziranje streljačkih natjecanja kao što su: Mediteranske igre, svjetska i europska prvenstva, međunarodna, nacionalna i lokalna takmičenja i slično. Površina je cca 65 ha i objedinjuje sve streljačke discipline uključujući i samostrel kao novu disciplinu te streličarske aktivnosti (luk i strijela).

Projekt podrazumijeva gradnju

Međunarodni streljački centar Grobnik predviđa prostor za 9 polja letećih meta, 2 polja lovnog parkura, 2 polja vepra u trku MK puška 50 m i dva polja pokretne mete za zračnu pušku na 10 m. Također, predviđena su i strelišta za discipline međunarodnog i nacionalnog programa (puška 300 m, puška/pištolj 50 m i pištolj 25 m) te discipline nacionalnog programa VK puška 100 m, PAP 100 m, MK serijska puška i ZP 10 m) nestandardne discipline (dinamičko gađanje). U konačnoj fazi se predviđa izgradnja 500 sjedećih mjesta za gledatelje. Za realizaciju projekta zadržala bi se postojeća daljina gađanja (linija strelišta) od 800 m (kako bi se omogućilo uvježbavanje predstavnika Hrvatske vojske i Ministarstva unutarnjih poslova).

Model realizacije

Dogovorom između Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i Primorsko-goranke županije definirat će se način korištenja i financiranja za daljnje mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • Idejno tehničko rješenje za izgradnju streljačkog centra Grobnik.

Kontakt osoba

Goranski sportski centar d.o.o.
Alen Udovič,
direktor

Školska 24, 51300 Delnice
Telefon: +385 51 812 488
Faks: +385 51 812 488
E-mail: gsc@gsc-pgz.hr

Općina Čavle    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10