PROMETNA INFRASTRUKTURA

ENG     DEU     ITA     BACK


Primorsko-goranska županija je prometno sjecište putova koji povezuju srednju i jugoistočnu Europu i dio zemalja zapadne Europe sa Sredozemnim morem. Na nacionalnoj i međunarodnoj razini Primorsko-goranska županija ima izuzetnu ulogu u integriranju širih prostora Podunavlja s Jadranom i Srednjoeuropskog (alpskog) prostora s jugoistočnom Europom. Dva su primarna prometna pravca na prostoru Primorsko-goranske županije, koji integriraju hrvatske prostore u europski gospodarski i prometni sustav. To su pravac Podunavlje – Jadran – Sredozemlje koji od Budimpešte preko Zagreba povezuje srednjoeuropsko alpsko i podunavsko područje s lukama na Jadranu, a time sa Sredozemljem te Jadranski obalni pravac koji alpsko područje povezuje s Jadranom i Bliskim istokom.
Takav povoljan geoprometni položaj omogućuje Županiji ostvarivanje značajnih gospodarskih tokova roba i putnika te nudi mogućnost gospodarskog napretka, ali ga tek treba značajnije eksploatirati. Osim toga, geostrateški položaj Županiji daje mogućnost pozicioniranja kao energetskog i prometnog čvorišta, ali i pristupačne turističke destinacije. Kako bi mogla u potpunosti valorizirati svoj prostorno-zemljopisni položaj Primorsko-goranska županija mora razvijati prometne mreže i ostale infrastrukturne sustave kako bi se što bolje razvila temeljna lučko-prometna funkcija. Stoga su u planu nova ulaganja čijom će se realizacijom dodatno valorizirati geostrateški položaj Hrvatske i ove županije.
Projekti prezentirani u Katalogu dio su strateških planova ulaganja Hrvatske i Primorsko-goranske županije bilo da se radi u ulaganjima u nove lučke kapacitete i infrastrukturu, nove željeznice i autoceste, ali i dogradnju postojećih luka i aerodroma.


Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10