Nositelj: Mediteraneo Porto Re d.o.o. Rijeka

Kompleks Porto Re Kraljevica
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 25.000.000 EUR

Lokacija: Grad Kraljevica – Vlasništvo: Grad Kraljevica, RH, Primorsko-goranska županija, Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena i privatno

Značaj projekta

Izgradnja kompleksa omogućila bi zapošljavanje lokalnog stanovništva te revitalizaciju turističkih sadržaja.
Kompleks bi pružio mogućnost odigravanja nogometnih i ostalih sportskih turnira prvenstveno za mlađe kategorije, održavanje nautičkih regata i sajmova te pripreme sportskih profesionalnih klubova.

Projekt podrazumijeva gradnju

Predviđena je izgradnja slijedećih objekata:

  • hotela bruto površine 1.540 m² s četiri etaže,
  • 33 vile s bazenima bruto površine 4.330 m²,
  • plažnog objekta bruto površine 200 m² namjene za ugostiteljstvo i kao upravna zgrada dvaju privezišta,
  • pontonskog kupalište 360 m²,
  • bazenskog kompleksa s dva bazena bruto razvijene povr­šine 300 m² s pratećim objektom 144 m²,
  • polivalentne dvorane bruto površine 3.204 m²,
  • nogometnog kampa s tri velika i šest malih nogometnih igrališta s pratećim sadržajima,
  • dva privezišta s ukupno 130 vezova.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj do­kumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje.

Kontakt osoba

Darko Boban, direktor
Mediteraneo Porto Re d.o.o.

Braće Cetina 15, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 371 241
Mobitel: +385 95 909 2222
E-mail: boban@ri.t-com.hr
Web: www.mediteraneo-portore.hr

Grad Kraljevica    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10