Nositelj: Grad Delnice

Zona posebnih obilježja doline rijeke Kupe
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 400.000 EUR

Lokacija: Grad Delnice – Brod na Kupi, Gusti Laz – Vlasništvo: privatno vlasništvo

Značaj projekta

Dolina rijeke Kupe granično je područje s Republikom Slovenijom i svojim prirodnim karakteristikama i ljepotom privlači velik broj izletnika i turista, te rekreativnih i profesionalnih sportaša. Iskazala se potreba za uređenjem prirodnih plaža i izgradnjom parkirališta i kamp odmorišta zbog poboljšanja kvalitete ponude i povećanja turističkih kapaciteta, a samim time se upotpunjuje turistička ponuda Grada Delnica i povezuju se drugi kulturni, prirodni i turistički sadržaji u jednu cjelinu.

Projekt podrazumijeva gradnju

Potrebno je izvesti radove na izgradnji odmorišta, parkirališta ili kamp odmorišta sa svom potrebnom infrastrukturom i manjim građevinama koje su u funkciji kampa i odmorišta te manje ugostiteljske ili uslužne građevine (info punkt, suvenirnica, nadstrešnice za odmor izletnika i sl.).

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorni plan uređenja Grada Delnica.

Projektna dokumentacija:

  • potrebno je izraditi projekte u skladu sa zahtjevima investitora u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Delnica.

Studijska dokumentacija:

  • potencijalni investitor će prema svom planu i programu te u skladu s Prostornim planom uređenja pojedinačno ishodovati dozvole za gradnju.

Kontakt osoba

Davorka Grgurić, voditelj odsjeka za komunalni sustav
Grad Delnice

Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
Faks: +385 51 812 037
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Grad Delnice    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10