Nositelj: Grad Opatija

Luka Opatija
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: procjena investicije bit će po izradi projektne dokumentacije

Lokacija: Grad Opatija – Vlasništvo: državno vlasništvo, pomorsko dobro

Značaj projekta

Proširenjem i povećavanjem kapaciteta luke Opatija omogućuje se dolazak većih brodica i jahti što će utjecati na daljnji razvoj nautičkog turizma destinacije Kvarner i šire regije.

Projekt podrazumijeva gradnju

Rekonstrukcija postojeće luke s izgradnjom lukobrana i dogradnjom gatova za privez brodica kao i rješenje pristupa luci. Izgradnjom lukobrana proširit će se zaštićeni akvatorij luke i omogućiti prihvat cruisera.

Model realizacije

Dodjelom koncesije Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – Mošćenička Draga.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt.

Kontakt osobe

Ivo Dujmić, gradonačelnik
Grad Opatija

Telefon: +385 51 701 322
Faks: +385 51 701 316
E-mail: gradonacelnik@opatija.hr
Web: www.opatija.hr

Županijska lučka uprava Opatija – Lovran – Mošćenička Draga

Viktora Cara Emina 3, 51410 Opatija
Telefon: +385 51 271 797
Faks: +385 51 271 797
E-mail: info@portopatija.hr
Web: www.portopatija.hr

Grad Opatija    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10