Nositelj: Vladimir Gortan d.d. Pazin

Ugostiteljsko-turistički kompleks Učka
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 2.000.000 EUR

Lokacija: Grad Opatija – naselje Vela Učka – Vlasništvo: Vladimir Gortan d.d., Pazin

Značaj projekta

Kompleks Učka nalazi se u Parku prirode Učka, u blizini Opatijske rivijere te ima ogroman potencijal za primjerice sportske pripreme ili određene oblike zdravstvenog turizma. Objekti su izgrađeni na uređenom građevinskom zemljištu sveukupne kvadrature 56.000 m². Pristup do objekta je dobar, a ulaganje se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata hotela i restorana te sportsko-rekreacijskog kompleksa na 860 metara nadmorske visine. Centralni objekt, hotel raspolaže sa 27 soba odnosno 70 postelja, 2 restorana za 150 gostiju grill-terasama, aperitiv barom, klubom, kavanom s kaminom, konferencijskom dvoranom, trim dvoranom i saunom. Kompleks je opremljen svim odgovarajućim energetsko-pogonskim objektima poput trafo i agregatske stanice, kotlovnice, bio diska. Svi objekti spremni su za privođenje namjeni.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Rekonstrukcija/adaptacija centralnog objekta (hotela) bruto građevne površine 2.291,10 m²,
  • rekonstrukcija/adaptacija depandanse bruto građevne površine 152,35 m²,
  • rekonstrukcija/adaptacija aneksa hotela, objekta za kontejnere, garderobe i rekvizita, rekvizita, nadstrešnice i plinske stanice bruto građevne površine 599,36 m².

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • prostorno-planska dokumentacija je u skladu s projektom.

Kontakt osoba

Milan Damijanić, predsjednik uprave
Vladimir Gortan d.d.

Dinka Trinajstića 10, 52000 Pazin
Telefon: +385 52 624 234
Faks: +385 52 624 362
E-mail: vg@pu.t-com.hr, prodaja@hotel-ucka.com
Web: www.hotel-ucka.com, www.vladimir-gortan.hr

Grad Opatija    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10