Nositelj: Grad Crikvenica

Marina Crikvenica
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 14.475.000 EUR

Lokacija: Grad Crikvenica – Vlasništvo: dio lokacije definiran je kao pomorsko dobro, a ostali dio je vlasništvo Grada Crikvenice

Značaj projekta

Marina Crikvenica se odlikuje povoljnim geostrateškim položajem i blizinom glavnih tržišta vezanih uz potražnju nautičara, blizinom zračne luke i autoceste, te ras­po­loživosti turističke infrastrukture u centru mjesta. Dodatnu vrijednost projektu daju sadržaji izvan granice pomorskog dobra u planiranoj zoni poslovne gradnje, kao što su multifunkcionalni centar sa trgovačkim, poslovnim, zabavnim sadržajem i garažom.

Projekt podrazumijeva gradnju

Planirana je izgradnja primarnog lukobrana, gatova, sekundarnog lukobrana i obalnog zida te objekta za nautičare. Kao posebni dio planirana je izgradnja servisnog dijela marine (na lokaciji lučica Podvorska). Izgradnjom je predviđeno 200 vezova.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš,
  • financijska studija isplativosti,
  • tržišna studija isplativosti s prijedlogom poslovno-upravljačkog modela.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt.

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola.

Kontakt osobe

Damir Rukavina, gradonačelnik
Grad Crikvenica

Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr

Veselko Mutavgjić, zamjenik gradonačelnika
Grad Crikvenica

Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr

Stanka Car, pročelnica
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Grad Crikvenica

Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 455 400
E-mail: info@crikvenica.hr

Grad Crikvenica    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10