Nositelj: Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o. Bakar

Industrijska zona Bakar
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 7.464.000 EUR

1.
2.
3.
4.
5.
izgradnja prometnice i platoa B 5.2, B 5.3, B 5.4 i B 9.1.
izgradnja prometnice oznake F1
izgradnja prometnice oznake B 7.7 – E 1.1
izgradnja prometnice oznake C1, C2, C3, C4 i C5
izgradnja prometnice i platoa oznake B 6.2

1.470.000 EUR
1.334.000 EUR
2.800.000 EUR
1.334.000 EUR
526.000 EUR

Lokacija: Grad Bakar, 500 ha površine, 40% slobodno za pripremu novih lokacija, u blizini luke, autoputa, zračne luke i željezničke pruge – Vlasništvo: imovinsko-pravni odnosi su riješeni u većem dijelu, aktivno se radi na rješavanju preostalog dijela; većinski vlasnik zone je Grad Bakar

Značaj projekta

Privlačenje investitora u gospodarske zone u cilju stvaranja novih proizvodnih kapaciteta i novog zapošljavanja.
Industrijska zona Bakar (Kukuljanovo) je najrazvijenija poduzetnička zona u Republici Hrvatskoj. U njoj posluje oko 150 poslovnih subjekata s preko 3.500 direktno zaposlenih. Zona je potpuno komunalno opremljena: 12 km izgrađenih prometnica, sanitarni i protupožarni vodovod, oborinska i fekalna kanalizacija, industrijski željeznički kolosijek, elektroenergetska i TT mreža, javna rasvjeta, plinovod.
Također, u zoni postoji niz dodatnih sadržaja: carina, robni terminal, špediteri, benzinske postaje, betonare, skladišta, parkirališta, restorani, trgovački centri, policijska postaja, bankomati, fitness centar...

Projekt podrazumijeva gradnju

Prometnice s kompletnom infrastrukturom u dužini od 4.360 m te izgradnju odnosno pripremu platoa ukupne površine od cca. 400.000 m².

Model realizacije

Postupnom realizacijom svih 5 zasebnih cjelina koje čine ovaj projekt, biti će izgrađeno preko 4 km novih prometnica s kompletnom infrastrukturom. Završetkom projekta koji se očekuje do 2020. godine novim investitorima biti će na raspolaganju više od 50 ha potpuno opremljenih platoa namijenjenih za gospodarsku djelatnost.

Pripremljena dokumentacija

Kompletan projekt je usklađen s prostorno planskom dokumentacijom tj. urbanističkim planovima i izrađeni su idejni projekti. Na pojedinim od 5 /pet/ navedenih lokacija već postoje lokacijske dozvole, provedene su parcelacije i očekuju se građevinske dozvole. Po ishođenju građevinskih dozvola za svaku od nabrojanih mikro lokacija, kreće se u izgradnju i stvaranje preduvjeta za dolazak novih investitora.

Kontakt osobe

Tomislav Klarić, gradonačelnik
Grad Bakar

Primorje 39, 51222 Bakar
Telefon: +385 51 455 742
Faks: +385 51 455 741
E-mail: gradonacelnik@bakar.hr
Web: www.bakar.hr

Irvin Badurina, direktor
Industrijska zona d.o.o. Bakar

Primorje 39/II, 51222 Bakar
Telefon: + 385 51 253 060
Faks: + 385 51 253 061
E-mail: uprava@ind-zone.hr; marketing@ind-zone.hr
Web: www.ind-zone.hr

Grad Bakar    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10