Nositelj: Grad Delnice

Zona društvene namjene D Ploškovo
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 15.000.000 EUR za izradu Urbanističkog plana uređenja. Vrijednost investicije izgradnje objekata ovisi o namjerama i projektu potencijalnog investitora

Lokacija: Grad Delnice – Vlasništvo: Grad Delnice

Značaj projekta

Nekadašnje vojno skladište V1 nalazi se u neposrednoj blizini naselja Delnice i svih centralnih sadržaja, a istovremeno se nalazi u prirodnom okruženju i graniči sa Park šumom Japlenški vrh.
Za potrebe smještaja i brige o socijalnim kategorijama stanovništva moguća je izgradnja domova za starije osobe i drugih ustanova kojima se povećava ponuda i standard života toj kategoriji ljudi.
Također se može namjena odrediti i za izgradnju građevina za okupljanje i boravak za mlađe skupine ljudi i druge kategorije kojima se upotpunjuje ponuda u sferi obrazovanja ili zdravstvene djelatnosti-škola u prirodi, razmjena studenata, znanstveno istraživački park, odmarališta i sl.
Dio zone je predviđen za izgradnju hotela koji se može po funkciji prilagoditi sadržaju društvene namjene koja je u dodirnoj zoni.

Projekt podrazumijeva gradnju

Predviđa se gradnja domova i drugih ustanova društvene i socijalne namjene (domovi, odmarališta, sportsko rekreacijski prateći sadržaji i pomoćne građevine u funkciji namjene osnovne građevine, lječilišta ili druge zdravstvene ustanove i sl).
Drugi dio zone namijenjen je izgradnji hotela.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Prostorni plan uređenja Grada Delnica.

Kontakt osoba

Davorka Grgurić, voditeljica odsjeka za komunalni sustav
Grad Delnice

Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice
Mobitel: +385 98 983 41 39
Fax: +385 51 812 037
E-mail: davorka@delnice.hr
Web: www.delnice.hr

Grad Delnice    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10