Nositelj: Grad Crikvenica

Boćalište Gornji kraj
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 1.233.000 EUR

Lokacija: Crikvenica, mjesto Gornji kraj Ladvić – Vlasništvo: Grad Crikvenica

Značaj projekta

Izgradnja boćališta doprinijet će razvoju i izgradnji sportsko-rekreativnih kapaciteta i objekata posredno povezanih s turističkim kapacitetima radi povećanja kvalitete turističke ponude, ali i širenja gospodarske strukture. Projekt doprinosi atraktivnosti destinacije, smanjenju sezonalnosti i povećanju turističkih rezultata. Projekt također doprinosi kvaliteti života, zaštiti i unapređenju zdravlja lokalnog stanovništva.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Multifunkcionalnog kompleksa s namjenskom sportskom dvoranom za boćanje,
  • pratećih komercijalnih sadržaja (ugostiteljstvo i trgovina),
  • prostora za mjesna okupljanja (proslave, radionice, skupove itd.),
  • pripadajuće infrastrukture.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt,
  • glavni projekt.

Dozvole za gradnju:

  • u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Kontakt osobe

Jasminka Citković, pročelnica
Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu
Grad Crikvenica

Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica
Phone: +385 51 455 481
Faks: +385 51 242 009
E-mail: jasminka.citkovic@crikvenica.hr
Web: www.crikvenica.hr

Grad Crikvenica    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10