Nositelj: Lučka uprava Rijeka, Grad Rijeka

Delta i luka Baroš – riječki waterfront
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 500.000.000 EUR

Lokacija: Delta i Porto Baroš – Vlasništvo: Lučko područje – pomorsko dobro

Značaj projekta

Prenamjena lučkih sadržaja u gradske, temelji se na dugogodišnjoj javnoj i stručnoj potrebi za integracijom urbanih, rezidencijalnih i komercijalnih sadržaja na ovom području, odnosno na potrebi o aktivnom suživotu luke s gradom.
Premještanjem lučkih aktivnosti sa područja Delte i luke Baroš na druge lokacije, prostorni i lokacijski potencijal ovog područja usmjerava se prema stvaranju novog i prepoznatljivog dijela gradskog središta koje će svojim sadržajima, izgledom i kvalitetom javnih površina postati mjesto novog identiteta grada, aktivnog suživota grada i građana s morem, ali i prerasti lokalne okvire i pozicionirati Rijeku kao primjer uspješne preobrazbe lučkih gradova na Mediteranu.
Za postizanje opisanih ciljeva, samo na južnoj Delti otvorena je mogućnost izgradnje oko 200.000 m² bruto razvijene površine novih građevina, a unutar marine Baroš još oko 50.000 m².

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Centralnog gradskog parka površine 4 ha na području sjeverne Delte,
  • raznovrsnih gradskih sadržaja (stambeni, poslovni, trgovački, ugostiteljski, zabavni, hotelski, gradska višenamjenska dvorana, akvarij) na području južne Delte, na površini od 10 ha,
  • marine Baroš, površine oko 10 ha.

Model realizacije

Prema sadašnjem statusu koje područje ima (pomorsko dobro), te postojećem zakonodavnom okviru, moguće je raspisati međunarodni javni natječaj za davanje koncesije.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • proveden je međunarodni javni natječaj za urbanističko – arhitektonsko rješenje područja Delte i luke Baroš. Odabrana su tri jednakovrijedna rada koji predstavljaju zadani okvir i potrebnu podlogu za razradu dokumenata prostornog uređenja za investitore koji će se natjecati za dodjelu koncesije na području Delte i luke Baroš.

Kontakt osobe

Lučka uprava Rijeka

Riva 1, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 177
Faks: +385 51 331 764
E-mail: rijeka.gateway@portauthority.hr
Web: www.portauthority.hr; www.mojadelta.hr

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10