Nositelj: Općina Punat

Ugostiteljsko turistička zona Mala Krasa – Konobe
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000 EUR

Lokacija: Općina Punat, 5 km udaljeno od naselja Punat prema naselju Stara Baška – Vlasništvo: pretežito Republika Hrvatska i privatno

Značaj projekta

Namjena turističke zone Mala Krasa – Konobe utvrđena je s ciljem da se prostor uredi za turističko naselje, oznake T2a i autokamp oznake T3a. Postojeći kapacitet autokampa je ukupno 1.200 kampera. Cilj je da se proširi građevinsko područje turističke namjene i osigura dodatni ukupni kapacitet od 1.500 turističkih kreveta. Planom je također predviđena i zona sportsko rekreacijske namjene.

Projekt podrazumijeva gradnju

Urbanističkim planom uređenja građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene predviđa se, pored uređenja postojećeg prostora kampa, oblikovanje novih smještajnih jedinica turističkog naselja (kapaciteta 1.500 postelja), prometnica, infrastruk­turne mreže, zelenih površina i priobalnog pojasa te sportsko-rekreacijskih sadržaja.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osobe

Emerik Derenčinović, pročelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općina Punat

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 98 258 690
E-mail: emerik.derencinovic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Daniel Strčić, referent za imovinu, gospodarstvo, predpristupne fondove i javnu nabavu

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 99 6000 013
E-mail: daniel.strcic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Općina Punat    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10