Nositelj: Republika Hrvatska

LNG terminal na Otoku Krku
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 405.000.000 – 630.000.000 EUR bez plinovoda i brodova

Lokacija: LNG terminal na Otoku Krku – Vlasništvo: Dina-Petrokemija d.d. u stečaju

Značaj projekta

Povećanje sigurnosti opskrbe i osiguranje dovoljnih količina prirodnog plina za potrebe Republike Hrvatske i država regije.

Projekt podrazumijeva gradnju

LNG terminal površine 35 ha, kapaciteta je 15 mlrd m³ prirodnog plina i mogućnost prihvata najvećih LNG brodova, dubine gaza do 18 m.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Studijska dokumentacija:

  • studija utjecaja na okoliš.

Projektna dokumentacija:

  • idejni projekt.

Kontakt osoba

Mladen Antunović, direktor
LNG Hrvatska d.o.o.

Savska cesta 88a, 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 6301 635
Faks: +385 1 6301 675
E-mail: info@lng.hr
Web: www.lng.hr

Primorsko-goranska županija    Republika Hrvatska

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10