Nositelj: Bononia 3M građenje d.o.o.

Stambeno-poslovni kompleks Gomila
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 45.000.000 EUR

Lokacija: Rijeka, Stari grad – Vlasništvo: Bononia 3M građenje d.o.o.

Značaj projekta

Područje Gomile, dio starogradske povijesne jezgre Rijeke, tijekom 20. stoljeća gotovo u cijelosti je izgubilo svoj izvorni karakter i izgled. Međutim, recentno urbanističko planiranje toga prostora bilo je usmjereno na rekonstrukciju povijesnog ambijenta te je na toj osnovi osmišljen i projekt izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa s podzemnom garažom koji objedinjuje ideju održivog života i rada u suvremenim uvjetima s rekonstrukcijom povijesne matrice i ambijenata.
Realizacijom projekta ostvaruju se i koristi šire zajednice jer se stvaraju preduvjeti za povećanje udjela stambenih sadržaja u starom gradu i njegovo uređenje kao cjelovite pješačke zone.

Projekt podrazumijeva gradnju

  • Podzemne javne garaže kapaciteta 800 vozila na 5-6 etaža, površine 8.000 m²,
  • 15 stambenih, stambeno-poslovnih i poslovno-stambenih građevina visine do P + 3, bruto razvijene površine 17.100 m², od čega na stambene površine otpada oko 6.200 m², a na poslovne sadržaje oko 10.800 m²,
  • javnih površina – pješačkih ulica, stubišta i manjih trgova (obveza Grada Rijeke).

Model realizacije

S tvrtkom Bononia 3M građenje d.o.o. Grad Rijeka sklopio je predugovor o pravu građenja. Po osnovi istog moguće je uključivanje u projekt partnera zainteresiranih za realizaciju cijelog projekta ili pojedinih njegovih dijelova.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Detaljni plan uređenja Stari grad,
  • idejni projekt.

Kontakt osoba

Igor Koren, ovlašteni zastupnik
Odvjetničko društvo Kovačević, Koren i partneri d.o.o.

Supilova 6/III, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 330 530, 215 289, 339 558
Faks: +385 51 321 854
E-mail: info@odkkp.hr
Web: www.odkkp.hr

Srđan Škunca, pročelnik
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Grad Rijeka

Titov trg 3, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 209 450
Faks: +385 51 209 451
E-mail: srdjan.skunca@rijeka.hr; urban@rijeka.hr
Web: www.rijeka.hr

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10