Nositelj: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Rijeka
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 4.732.000.000 EUR

Lokacija: pruga na području Primorsko-goranske županije prolazi područjem više jedinica lokalne samouprave – Vlasništvo: državno i privatno

Značaj projekta

Pruga visoke učinkovitosti Botovo – Zagreb – Rijeka i njeno povezivanje na mrežu europskih pruga u funkciji je osiguranja kvalitetne i konkurentne usluge u otpremi tereta iz luke Rijeka. Povezivanje na mrežu brzih pruga EU otvara izuzetne potencijale i u putničkom prometu.

Projekt podrazumijeva gradnju

Izgradnja pruge podijeljena je u četiri faze:
I. Botovo – Zagreb: 90 km drugog kolosijeka,
II. Čvor Zagreb: 65 km nove obilazne pruge,
III. Zagreb – Rijeka: 177,5 km nove pruge,
IV. Čvor Rijeka: 50 km kolosijeka.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Strategija i Program prostornog uređenja RH.

Studijska dokumentacija:

  • Strategija prometnog razvitka RH, 1999.,
  • prethodna studija opravdanosti investicijskog projekta,
  • Studija utjecaja zahvata na okoliš dionice Zagreb – Drežnica,
  • Studija aerodinamike u tunelima,
  • Prostorno i prometno-integralna studija Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, 2011. godine.

Projektna dokumentacija:

  • idejna građevinska rješenja.

Kontakt osoba

Tomislav Hozjan
HŽ infrastruktura d.o.o.

Telefon: +385 1 378 3440
E-mail: tomislav.hozjan@hznet.hr
Web: www.hznet.hr

Primorsko-goranska županija    Republika Hrvatska

Karta

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10