Nositelj: Općina Punat

Ugostiteljsko turistička zona Kanajt
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 50.000.000 EUR

Lokacija: Općina Punat, naselje Punat – Vlasništvo: pretežno privatne osobe i Republika Hrvatska

Značaj projekta

Ugostiteljsko turistička zona Kanajt izgradit će se u svrhu povećanja smještajnih kapaciteta i turističke ponude u Općini Punat. Ukupno planirano povećanje smještajnih kapaciteta iznosi 650 kreveta (postojeći kapacitet je 50 kreveta). Ugostiteljsko turistička zona Kanajt prostire se na ukupno 18 hektara.

Projekt podrazumijeva gradnju

Planirana je gradnja novih građevina hotela, depandansi, prateće građevine i sadržaji (trgovački, uslužni, ugostiteljski, sportski, zabavni i sl.) te rekonstrukcija postojeće građevine hotela Kanajt. Gradnja, rekonstrukcija i uređenje prostora ugostiteljsko turističke namjene planira se unutar prostornih jedinica koje mogu biti i građevne čestice. Ukupno je određeno 14 prostornih jedinica s približno ujednačenim uvjetima gradnje. Moguće je da više prostornih jedinica čini jednu građevnu česticu ili da se jedna prostorna jedinica sastoji od više građevnih čestica, a što će se utvrditi u idejnom projektu što se priprema za gradnju građevina u skladu s ovim odredbama.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja s potencijalnim investitorom.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Kontakt osobe

Emerik Derenčinović, pročelnik
Jedinstveni upravni odjel
Općina Punat

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 98 258 690
E-mail: emerik.derencinovic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Daniel Strčić, referent za imovinu, gospodarstvo, predpristupne fondove i javnu nabavu

Novi put 2, 51521 Punat
Telefon: +385 51 854 140
Mobitel: +385 99 6000 013
E-mail: daniel.strcic@opcina.punat.hr
Web: www.opcina.punat.hr

Općina Punat    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10