Nositelj: Primorsko-goranska županija

Dom za starije osobe Opatija
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 15.200.000 EUR

Lokacija: Grad Opatija, mjesto Volosko – Vlasništvo: građevinska parcela površine 12.812 m² u vlasništvu je ustanove Dom za starije osobe “Volosko” Opatija

Značaj projekta

Povećanje smještajnih kapaciteta i unapređenje socijalne i zdravstvene skrbi u okvirima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi.

Projekt podrazumijeva gradnju

Izgradnjom novog Doma broj ležaja se povećava sa sadašnjih 143 ležaja na približno 304 ležaja.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan s prostorno-planskom dokumentacijom.

Studijska dokumentacija:

  • izrađen je Program i investicijska studija o mogućnosti.

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje.

Kontakt osobe

Marijan Haupert, ravnatelj
Dom za starije osobe “Volosko” Opatija

Andrije Štangera 34, Volosko
Telefon: +385 51 701 013
E-mail: dom.volosko@ri.t-com.hr
Web: www.dzsino-volosko.hr

Dragica Marač, pročelnica
Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade
Primorsko-goranska županija

Slogin kula 2, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 351 922
E-mail: dragica.marac@pgz.hr
Web: www.pgz.hr

Grad Opatija    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10