SPORT I REKREACIJA

ENG     DEU     ITA     BACK


Sport i rekreacija iznimno su važan dio slobodnog vremena i dio ljudskih potreba izgubljenih u današnjem tempu života.
Cilj bavljenja sportom i rekreacijom je da građani steknu i koriste znanja, vještine i navike u provedbi raznih oblika tjelesne aktivnosti, te da im vježbanje postane civilizacijska i kulturološka potreba za poboljšanje i očuvanje zdravlja i poboljšanje ukupne kvalitete života. Na području Županije upisano je 110 klubova/udruga koje se bave sportskom rekreacijom, a procjenjuje se da je oko 10 posto aktivnih građana uključeno u sportsko rekreativne programe što je još uvijek ispod europskih standarda i potreba.
Prirodne raznolikosti i povoljni klimatski uvjeti Primorsko-goranske županije pružaju mogućnosti za bavljenje svim vrstama sportsko-rekreacijskih aktivnosti koje uključuju kako sportove na vodi tako i zimske sportove. Stoga izgradnja objekata sportsko-rekreacijske infrastrukture predstavlja jednu od osnova za ukupan razvoj i napredak županijskog sporta, te masovnije baljenje sportom i rekreacijom. Među najvažnijim sportskim objektima u Županiji, koji su već u upotrebi su Bazeni Kantrida, Nogometni stadion Kantrida, Atletska dvorana Kantrida, sportske dvorane u brojnim gradovima i općinama, izletište Platak i druga izletišta, Automotodrom Grobnik i brojni drugi.
Kako su objekti sporta i rekreacije neravnomjerno raspoređeni po Županiji, postoji potreba za izgradnjom novih objekata koji su predstavljeni u ovom Katalogu od kojih su najznačajniji Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak, Automotodrom Grobnik, Međunarodni streljački centar Grobnik, projekti skijališta, sportsko-rekreacijskih centara, adrenalinski park i centar za vodene sportove, sportske dvorane i brojni drugi.


Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr
Revision 5.00_2016-10