Nositelj: Županijska lučka uprava Crikvenica

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 5.586.500 EUR

Lokacija: Grad Crikvenica – Vlasništvo: pomorsko dobro

Značaj projekta

Projekti Županijske lučke uprave Crikvenica od velikog su značaja za razvoj nautičkog turizma i upotpunjavanje kvalitete cjelokupne destinacije. Projektima je obuhvaćena izgradnja novih nautičkih i komunalnih vezova, s ciljem povećanja sigurnosti plovila u luci kao i povećanja ponude i prometne dostupnosti Grada Crikvenice. Većim broj nautičkih vezova, a time i nautičara stimulirati će se malo i srednje poduzetništvo u turizmu da podignu standard svoje ponude te omoguće i druge uslužne i kulturne sadržaje. Bolja turistička ponuda i njeni financijski efekti imati će pozitivan utjecaj na Grad Crikvenicu, kao i na Primorsko-goransku županiju.

Projekt podrazumijeva gradnju

Dogradnjom ukupno tri luke otvorene za javni promet; Črni mul, Perčin, a posebno luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica, stvorili bi se bolji uvjeti za razvoj nautičkog turizma, putničkog prometa kao i bolji uvjeti za pružanje kvalitetnog smještaja sportskih i rekreacijskih plovila.

Model realizacije

Koncesija.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekti su sukladni prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • glavni građevinski projekt pomorskih građevina, za luke Crikvenica i Črni mul,
  • idejni građevinski projekt, za luku Perčin.

Studijska dokumentacija:

  • maritimna studija, za luke Crikvenica i Črni mul,
  • elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za luke Crikvenica i Črni mul.

Dozvole za gradnju:

  • građevinska dozvola, za luke Crikvenica i Črni mul.

Kontakt osoba

Mario Kružić, ravnatelj
Županijska lučka uprava Crikvenica

Ivana Skomerže 2/I, 51260 Crikvenica
Telefon: +385 51 241 577
Faks: +385 51 241 177
E-mail: info@zlu-crikvenica.hr
Web: zlu-crikvenica.hr

Grad Crikvenica    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10