Nositelj: Jedinstvo d.d. Krapina

Ex-tvornica Torpedo
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: očekuje se procjena prema konačnom prijedlogu

Lokacija: Grad Rijeka – Vlasništvo: privatno vlasništvo, Jedinstvo d.d. Krapina

Značaj projekta

Područje bivše tvornice Torpedo drugo je po veličini područje grada koji se nalazi na moru. Cilj je stvoriti višenamjenski centar za sajamske priredbe, razna događanja na moru, uslužne djelatnosti, nadopuna sadržaja na ribarsku luku i slično. Površine je 8,2 ha s namjenom da sve uključene aktivnosti budu povezane s morem kao točka za prodaju i nabavu proizvoda za navigaciju, brodice, nautičke opreme i odjeće i drugo. Prostor je obogaćen industrijskom baštinom, budući da je na ovoj lokaciji nastala inovacija torpedo te postoji jedinstvena lansirna rampa za torpedo koja se može iskoristiti u turističke svrhe.

Projekt podrazumijeva gradnju

Sukladno Prostornom planu Grada Rijeke omogućuje razvoj višenamjenskih sadržaja te parkiralište.

Model realizacije

Otvorene mogućnosti pregovaranja.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • Prostorni plan uređenja Grada Rijeke,
  • Generalni urbanistički plan Grada Rijeke.

Kontakt osoba

Josip Mihalić, direktor
Jedinstvo d.d. Krapina

Mihaljekov jarek 33, 49000 Krapina
Telefon: +385 49 374 100, 374 111
Faks: +385 49 374 109, 374 199
E-mail: jedinstvo@jedinstvo.com
Web: www.jedinstvo.com

Grad Rijeka    Primorsko-goranska županija

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10