ZIMSKI SPORTOVI
ENG     DEU     ITA     BACK

Glavni županijski skijaški centar

 • Regionalni sportsko-rekreacijsi i turistički centar PLATAK
  Postojeći turističko-sportski kompleks od državnog i županijskog značaja nalazi se na području Općine Čavle. Predviđen je za cjelogodišnje korištenje. Planirano je proširenje sportsko-rekreacijskih i turističko-ugostiteljskih kapaciteta. Ukupna površina planiranog centra iznosi 426,30 ha. U budućnosti, ukoliko dođe do izmjene zakonske legislative, predviđa se daljnje proširenje centra na područje Snježnika, Guslice i Planine (u Nacionalnom parku Risnjak). Uključenjem tog područja u glavni županijski skijaški centar stekli bi se uvjeti za vrhusko rekreativno skijanje i odvijanje olimpijskih skijaških disciplina.

Manji skijaški centri

 • Sportski centar Petehovac - na području Općine Delnice. Uključuje posotjeća skijališta Male i Velike Polane. U sklopu centra planirana su nova skijališta ukupne površine 393,35 ha,
 • Sportski centar Mrkopalj - skijaški je centar na području Općine Mrkopalj. Uključuje postojeća skijališta Čelimbašu i Klobučarev vrh te Biatlonski centar Zagmajna. U sklopu centra planirana su nova skijališta Prenka (u Brestovoj Dragi), Maj (u Tuku Mrkopaljskom i Tuku Vojnom), Jukina Kosa, Pod Višnjevicu, Mlačice i Bijela Kosa (u Begovom Razdolju). Ukupna površina skijališta iznosi 388,42 ha,
 • Sportski centar Vrbovsko - skijaški centar na području Grada Vrbovskog, ukupne je površine 268,80 ha. Uključuje planirana skijališta Bijela Kosa 1 i Bijela kosa 2. U tijeku su pripremni radovi na izgradnji skijališta Bijela Kosa 1, u skladu s izmjenom Urbanističkog plana uređenja,
 • Sportski centar Čabar - skijaški je centar na području Grada Čabra. Uključuje postojeće skijalište Rudnik (Tršće) te planirana nova skijališta Farbežari/Crni Lazi i Kovačev hrib (Prezid). Ukupna površina skijališta iznosi 184,99 ha.

Pojedinačna skijališta

 • Planirana skijališta Jelenča i Plase, na području Općine Fužine, ukupne površine 138,94 ha,
 • planirano skijalište Suhi Vrh, na području Općine Ravna Gora, ukupne površine 77,18 ha,
 • planirano skijalište Veliko Selce, na području Općine Skrad, ukupne površine 17,68 ha,
 • potencijalno skijalište Suhe Rečine, na području Općine Lokve.

Zbirni prikaz površina građevinskih područja sportsko-rekreacijske namjene, planiranih za skijališta, po općinama i gradovima te sveukupna površina skijališta u Gorskom kotaru i Općini Čavle (kao gravitirajućem prostoru).

OZNAKA
OPĆINA /GRAD
Ukupna površina sportsko-rekreacijske
namjene - skijališta:
Sveukupna površina sportsko-rekreacijske namjene - skijališta u Gorskom kotaru (uključujući i Platak): 1895,66 ha
1
ČAVLE
426,30 ha
2
DELNICE
393,35 ha
3
ČABAR
184,99 ha
4
FUŽINE
138,94 ha
5
MRKOPALJ
388,42 ha
6
RAVNA GORA
77,18 ha
7
SKRAD
17,68 ha
8
VRBOVSKO
268,80 ha

Izvor: Morić, T. (voditelj projekta): Uspostava mreže skijališta u Gorskom kotaru-stručna podloga za Prostorni plan Primorsko-goranske županije, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka, 2011.

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 5.00_2016-10