Nositelj: Žičara Učka d.o.o.

Žičara na Učki
ENG     DEU     ITA     BACK

Procijenjena vrijednost projekta: 18.470.000 EUR

Lokacija: Općina Lovran i Grad Opatija

Značaj projekta

Žičara povezuje obalu (mjesto Medveja) s planinskim područjem Učke čime se unapređuje kvaliteta turističke ponude te produljuje turistička sezona destinacije Kvarner na cijelu godinu.

Projekt podrazumijeva gradnju

Izgradnju žičare od Medveje do Vojaka u dužini od 4.696,40 m na 5 stupova visine 14 m, 17 m, 25 m, 43 m, 45 m. Koristila bi se žičara s kabinom kapaciteta 60 putnika, putne brzine vožnje 7 m/s, kapaciteta prijevoza 310 putnika na sat. U investiciju je uključena izgradnja polazne stanica, trase, završne stanice, pristupne ceste te panoramskog restorana na Vojaku kapaciteta 200 sjedećih mjesta.

Pripremljena dokumentacija

Dokumenti prostornog uređenja:

  • projekt je sukladan prostorno-planskoj dokumentaciji.

Projektna dokumentacija:

  • idejno rješenje,
  • idejni projekt,
  • 1. faza glavnog projekta.

Studijska dokumentacija:

  • procjena utjecaja na okoliš,
  • prethodna studija opravdanosti,
  • studija izvedivosti,
  • cost/benefit analiza.

Dozvole za gradnju:

  • lokacijska dozvola.

Kontakt osobe

Željko Kuiš, uprava

Mladen Blažević i Milorad Stanić, prokuristi
Žičara Učka d.o.o.

Vladimira Nazora 3, Opatija
Mobitel: +385 91 1214 054
Faks: +385 51 212 652
E-mail: blazevic.zicara.ucka@gmail.com
Web: www.zicaraucka.hr

Općina Lovran    Primorsko-goranska županij

Map

 

Primorsko-goranska županija • Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima Primorsko-goranske županije
Adamićeva 10, 51000 Rijeka • Telefon: +385 51 351 900 • Faks: +385 51 351 909 • E-mail: razvoj@pgz.hr • Web: www.pgz.hr

Revision 4.00_2015-10